REGISTRIANDMED

1. Registrihaldaja

Fysioline Eesti OÜ

Kontaktandmed

Fysioline Eesti Oü

Tartu mnt. 2,
10145 Tallinn
Tel (+372) 645 9030
Fax (+372) 645 9079

2. Kontaktisik

Virgo Tamm

Fysioline Eesti Oü
Tartu mnt. 2,
10145 Tallinn
Tel (+372) 645 9030
Fax (+372) 645 9079

3. Registri nimi

Fysioline Oü kliendiregister

4. Isikuandmete kasutamise eesmärk:

Isikuandmeid kasutatakse Fysioline Oü:s järgmistel juhtudel:

 • Kliendisuhte hoidmine ja arendamine
 • tellimuste, Tellimuste tühistamise, tagastuste ning reklamatsioonide käsitlemisel ja registreerimisel
 • Arveldamine, maksete laekumise kontrollimine, makseaja määramine ja võlgade sissenõudmisel.
 • aadressi muutuste registreerimisel
 • Fysioline:i kontserni kuuluvate kollektiivide toodete ja teenuste turunduseks
 • Fysioline kontserni kuuluvate kollektiivide müügi arendamine ja sellega seoses klenditeeninduse arendamine
 • klientide huvipakkuvamate andmete käsitlemine (nt.analüüsiks) ja sellega seoses klenditeeninduse arendamine.
 • Kliendi ostu- ja maksekäitumise jälgimine ja analüüsimine
 • andmekaitseseaduses mainitud otseturundusekeeldude elluviimine.

5. Registri andmete sisu

Klientidest kogutakse ja säilittakse(salvestatakse) järgmised andmed:

 • Kliendiandmed: nimi, sünniaeg, kliendinumber, kontaktandmed (mh. E-mail aadress ja elektroolilised aadressiandmed) kontakteerumise jaoks.
 • Klienditagastuse andmed: nt. Klientide rahulolu andmed, arvamusküitlused, kommentaarid registrihaldaja toodetest ja teised klindi soostumusel saadut andmed.
 • Tellimusandmed: tellija- ja saajaandmed, toote- ja tellimuseandmed, allahindluse andemed, hinnainfo, arvelduse andemed, saateandmed, maksete sooritamise-, makseviisi- ja võlaandmed, võlgade sissenõudmise andmed, tellimuse katkestamise andmed, tagastusandmed, pakkumise keelu- ja piirangukoodid, ostukohustuse- ja ostohüvitamiseandmed, võrgukeskkonnas vajaminevad andmed ning reklamatsiooniandmed. rekisterinpitäjän ja muiden yritysten välisten yhteistyösopimusten kulloinkin edellyttämät tiedot registrihaldaja ja teiste firmade vaheliste koostöölepingute poolt eeldatavad andmed muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot. Muud kliendi nõusolekul kogutud andmed.
 • registrihaldaja ja teiste firmade vaheliste koostöölepingute poolt eeldatavad andmed
 • Muud kliendi nõusolekul kogutud andmed.

6. Seadustega määratletud andmeallikad?

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muiden Fysioline Oy:n konserniin kuuluvien yhteisöjen henkilörekistereistä (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 6 kohta).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Suomen Posti Oyj:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä rekisterinpitäjän kanssa tavaroiden ja palvelujen myyntiä koskevan sopimuksen tehneiltä yhteisöiltä sekä tavaroiden ja palvelujen tilausmyyjiltä.

7. Seadusega vastavad andmete loovutused ja andmete siirdamine EU või Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole.

Kliendi isikuandmeid loovutatakse reeglitele vastavalt teistele Fysioline kontserni kollektiivi kuuluvatele ja registrihaldajaga koos toodete ja teenuste müüki puudutavaid lepinguid teinud kollektiividele ning toodete ja teenuste tellimusmüüjatele. Klientide isikuandmeid loovutatakse reeglitele vastavalt Fysioline turundusregistrisse ja seejärel, kui registrihaldaja ja kliendi vaheline asialik ühendus elton katkenud. Andmed loovutatakse tehniliselt, elektroonsel säilitamisel või paberile trükituna.

8. Registrikaitse põhimõtted

A. Manuaalne materjal

Andmeid säilitatakse registrihaldaja ruumides ja hoones milles on valvesignalisatsioon.

B. Arvutisse(serverisse) tallendatud andmed

Registrisse on kasutajaõigus ainult neil registrihaldaja teenistuses olevatel ja teistel määratud inimestel, kes vajavad andmeid töös. Neil on kasutusel kasutajatunnused ja salasõnad.

Andmed on kaitstud tehniliselt tulemüüriga ja salasõnadega.

9. Kontrollimisõigus ja õigus parandada vale informatsioon

Registreerunul on õigus kontrollida teda puudutavaid andmeid Fysioline Oü kliendiregistris. Kui registreerunu soovib kasutada kontrollimisõigust, peab ta saatma endapoolt allkirjastatud kontrollipalve Fysioline Oü-le üleval mainitud aadressile. Kontrollimis avaldusel tuleb registreerunul saata nimi, aadress ja telefoninumber. Fysioline Oü saadab kirjaliku vastuse registreerunule vastuse kirjalikult 30 päeva jooksul alates sellest kui registreerunu on saatnud kirjaliku avalduse Fysioline Oü:le. Kui registreerunu andmetes on valesid andmeid, võib registreerunu esitada Fysioline Oü-le vea parandamise soovi.

10. Keeluõigus

Registreerunul on õigus keelata Fysioline Oü-l kasutada teda puudutavaid andmeid otseturunduses. Soovides kasutada keeluõigust peab registreerunu saatma kirjaliku avalduse eespool mainitud Fysioline Oy aadressile.

11. Lisaandmeid isikuandmete käsitlemisest

Kui registreerunu soovib lisa informatsiooni isikuandmete kasutamisest Fysioline Oü-s, võib ta saata allkirjastatud kirja eelpool mainitud Fysioline Oü aadressile.